CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC NGÀNH HÀNG HẢI

MẦM NON

Hoàn thành chương trình giáo dục mầm non. Được chuẩn bị đầy đủ các kỹ năng học tập sẵn sàng vào học lớp 1, tuyển thẳng vào lớp 1 cùng hệ thống trường.

TIỂU HỌC

Có kiến thức cơ bản, đọc thông viết thạo sử dụng thành thạo các phép tính cơ bản, tốt nghiệp tiểu học & được chuẩn bị các kỹ năng vào cấp 2.

TH – CƠ SỞ

Tốt nghiệp THCS. Tuyển thẳng vào lớp 10 cùng hệ thống trường. Có nhận thức nghề nghệp

TH – PHỔ THÔNG

Tốt nghiệp THPT. Tuyển thẳng vào hệ thống trường Cao đẳng. Ra trường 95% có việc làm. Có sẵn các kỹ năng cần thiết phù hợp với yêu cầu của xã hội.

THÔNG TIN LIÊN HỆ