Chào mừng bạn đến với Hệ thống giáo dục Hàng Hải I. Trang web này cung cấp thông tin và tạo cơ hội giao tiếp cho cộng đồng về các chủ đề liên quan đến hàng hải và giáo dục. Để đảm bảo sự trải nghiệm tốt nhất cho tất cả người dùng, xin vui lòng đọc và tuân thủ các chính sách và điều khoản sau đây:

1. Bản Quyền và Sử Dụng Nội Dung:

Bản quyền: Tất cả nội dung trên trang web Hệ thống giáo dục Hàng Hải I, bao gồm bài viết, hình ảnh, video, và nội dung khác, đều thuộc bản quyền của chúng tôi hoặc được sử dụng theo giấy phép từ chủ sở hữu. Việc sao chép, phân phối hoặc sử dụng nội dung này mà không có sự đồng ý của chúng tôi là vi phạm bản quyền.

Sử dụng cá nhân: Bạn có thể tải về, in ấn, hoặc sử dụng nội dung trên trang web này cho mục đích cá nhân hoặc giáo dục, nhưng không cho phép việc sử dụng thương mại hoặc phân phối không được phép.

2. Đăng Ký Thành Viên:

Đăng ký: Để tham gia và tham gia vào cộng đồng, bạn có thể cần đăng ký tài khoản. Bạn phải cung cấp thông tin cá nhân chính xác và bảo mật cho tài khoản của mình.

Bảo mật thông tin: Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin cá nhân của bạn và không chia sẻ thông tin này với bên thứ ba mà không có sự đồng ý của bạn.

3. Nội Quy Cộng Đồng:

Tôn trọng: Chúng tôi khuyến khích mọi người tôn trọng ý kiến ​​của nhau và duyệt định trong việc thảo luận. Bất kỳ hành vi thiếu tôn trọng, phân biệt chủng tộc, tôn giáo, hoặc bất kỳ hành vi gây phiền hà khác đều không được chấp nhận.

Nội dung phù hợp: Mọi nội dung được đăng trên trang web này phải tuân theo các quy tắc đạo đức và phù hợp với mục tiêu của chúng tôi là cung cấp thông tin và giáo dục.

4. Từ Chối Trách Nhiệm:

Thông tin: Mặc dù chúng tôi cố gắng cung cấp thông tin chính xác và đáng tin cậy, chúng tôi không chịu trách nhiệm về sự thất thoát hoặc hậu quả phát sinh từ việc sử dụng thông tin trên trang web này.

Liên kết: Trang web của chúng tôi có thể chứa liên kết đến các trang web bên ngoài. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc hành vi của các trang web này.

5. Thay Đổi Chính Sách:

Cập nhật: Chúng tôi có quyền cập nhật và thay đổi chính sách và điều khoản này bất kỳ lúc nào. Bất kỳ thay đổi nào sẽ được thông báo trên trang web hoặc thông qua email nếu có.

Khi bạn truy cập và sử dụng Hệ thống giáo dục Hàng Hải I, bạn đồng ý tuân thủ các chính sách và điều khoản này. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào, vui lòng ngưng sử dụng trang web này.

Chúng tôi rất vui mừng có bạn ở đây và mong rằng bạn sẽ có trải nghiệm tích cực và bổ ích trên trang web của chúng tôi.