14/05/2018

Kỹ năng sống cho trẻ em

Hiện nay giáo dục mầm non rất chú trọng việc dạy các kỹ năng sống cho trẻ. Nhiều chương trình đào tạo kỹ năng sống cho trẻ em đã được tổ chức. Vậy những hoạt động này có nội dung gì và ý nghĩa như thế nào đối với sự phát triển của trẻ? Hãy cùng trường Phổ...

14/05/2018

Tiếng anh cho trẻ em

Sự tự tin sử dụng tiếng Anh là lợi thế cho con bạn ngay từ lúc còn ngồi trên ghế nhà trường, để trẻ có thể tự nhiên phát triển kiến thức và nền tảng thành công cho các cơ hội nghề nghiệp trong tương lai

14/05/2018

Chương trình ngoại khóa

Chúng tôi đã và đang xây dựng một môi trường giáo dục thúc đẩy sự phát triển năng lực và nhân cách của mỗi học sinh. Vì vậy, chúng tôi luôn kết hợp chương trình học tập với các hoạt động ngoại khóa để học sinh có thể rèn luyện thêm nhiều kĩ năng nhằm mục tiêu...