Hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn

Hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn. Trường Phô thông Hàng hải I đã triển khai đến các đơn vị trong toàn trường tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 24-NQ/TW về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh; Chiến lược phát triển bền vững Việt Nam từ năm 2011 đến năm 2020, Luật Bảo vệ môi trường năm 2014.


Nằm trong chuỗi các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2016, trong 2 ngày mùng 3 và mùng 6 tháng 10, Đội thanh niên xung kích nhà trường đã ra quân dọn vệ sinh tuyến đường Đà Nẵng từ ngã ba Đường Lê Thánh Tông đến khu vực Đường Vòng Vạn Mỹ. Đây là khu vực có nhiều quảng cáo rao vặt gây mất mỹ quan trước cổng trường và khu vực sân vận động và ký túc xá có nhiều cây bị chặt, nhiều rác thải.

Đoàn viên thanh niên ra quân dọn vệ sinh khu vực Ký túc xá

Cũng nằm trong chương trình là hoạt động trồng cỏ phủ xanh các bồn cây trong nhà trường do phòng Tổ chức hành chính thực hiện.

Đoàn viên thanh niên ra quân dọn vệ sinh khu vực Sân vận động

Đây là hoạt động ý nghĩa của CBVC, học sinh, sinh viên trường PTHHI  góp phần tạo mỹ quan, môi trường xanh - sạch - đẹp, từ đó, nâng cao nhận thức của đoàn viên thanh niên cũng như mọi tầng lớp nhân dân cùng chung tay giữ gìn vệ sinh môi trường trên địa bàn nhà trường và khu vực xung quanh.

Sau đây là một vài hình ảnh: