Học tiếng anh theo nhóm cùng giáo viên

Tiếng Anh là môn học mà các bạn học sinh trong trường rất thích học, và học theo hình thức nhóm. Mỗi nhóm học sẽ có 1 bạn nhóm trưởng để dẫn dắt các bạn khác cùng học. Các bậc phụ huynh sẽ thấy rằng khả năng tiếng Anh của các con mình thay đổi rõ rệt trong một thời gian ngắn.


Mô hình học theo nhóm cũng được đơn giản hết sức để các bạn học sinh nhanh chóng thích nghi. Các buôi học được bố trí xen kẽ cả lý thuyết lẫn thực hành. Các bạn học tốt hơn sẽ kèm các bạn khác để cao khả năng  tiếng Anh. 

Nhà trường cũng thường xuyên tổ chức các buổi giao lưu với các giáo viên người nước ngoài để giúp bạn học sinh có thêm kỹ năng giao tiếp và tăng sự tự tin của mình.