Cô trò cùng tìm hiểu về các loài hoa trong trường

Nhà trường thường xuyên tổ chức các buổi ngoại khóa để giúp học sinh tìm hiểu về các con vật, cây cối trong trường để nâng cao sự hiểu biết của mình.


Các bạn học sinh có thể tự do hoạt động trong những khu vực được chọn và được quản lý chặt trẽ từ giáo viên và phụ huỳnh đi cùng. Mỗi tuần là một chủ đề để các bạn không thấy nhàm chán và có sự hứng thú khi tham gia những buổi học sau đó.